Ajuntament

Tràmit amb certificat Participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament

Whatsapp Correu

Aquest tràmit permet presentar la sol·licitus de participació en els processos de selecció i provisió de personal de l'ajuntament de Viladecavalls.

Les convocatòries es regeixen per bases específiques reguladores, per ésser admesos al procés, les persones aspirants hauran de complir els requsitis especificats a les bases reguladores del procés selectiu.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona interessada, que reuneixi els requisits exigits en les bases de la convocatòria a la qual es vol presentar.

Com es pot demanar?

D'acord amb els canals de presentació establerts a cada convocatòria.

Quan es pot demanar?

El termini establert a cada convocatòria i de conformitat amb el contingut de les bases de selecció que regularan el procediment.

Cost?

Quan les bases reguladores de la convocatòria ho facin constar, caldrà abonar la taxa corresponent.

En la Participació a Concursos d' Oposicions per places a la plantilla, s'aplicarà la taxa estipulada a l'art.6 de l'ordenança fiscal 11 Taxa per Expedició de Documents Administratius

Mitjans de Pagament

Podràs efectuar el pagament de la taxa per qualsevol dels següents mitjans:

• Per transferència bancària al compte de l'Ajuntament ES64 2100 8005 3102 0005 5528, indicant al concepte el codi TR025 seguit del DNI amb lletra del sol·licitant .

• Mitjançant targeta de crèdit a l'Oficina d'atenció ciutadana (OAC), només en tràmits presencials.

Recorda que has d'acreditar el pagament de la taxa quan presentis la sol·licitud, que no es tramitarà sense que rebem el comprovant conforme s'ha efectuat.

Servei

Recursos Humans

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini establert a cada convocatòria i de conformitat amb el contingut de les bases que regularan el procediment.

Documentació que cal aportar

Has de presentar la documentació que es requereixi a les bases específiques reguladores de cada convocatòria.

Consulteu els processos selectius oberts seguint aquest enllaç

 

Normativa

Sentit del silenci

Per la naturalesa del tràmit no es contempla. 

Recursos

El tipus de recurs a presentar s'indicarà al procediment de selecció en el qual participes. 

Normatives

Bases reguladores de la convocatòria.

Més informació

A partir de la convocatòria, tots els successius anuncis, s'exposaran al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Viladecavalls i al web municipal www.viladecavalls.cat

 

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic