Ajuntament

Tràmit amb certificat Sol·licitud descompte Taxa Prestació Servei Menjador Llars Infants Municipals

Whatsapp Correu

Les famílies amb infants matriculats a les Llars d'infants municipals, quan estiguin d'alta al servei de menjador amb caràcter permanent, podran sol·licitar el descompte de la taxa pels dies de serveis no gaudits, en els següents supòsits: 

  • Quan es deixi d’assistir més de 2 dies consecutius, a partir del tercer dia de no assistència i fins que es reincorpori al servei.

Es considera alumne/a amb caràcter permanent, quan s'utilitzi el servei de menjador més de 3 dies per setmana o més de 16 dies mensuals.
 

 

Tramitació

Qui el pot demanar?

El pare, mare o tutor/a legal de l'infant o bé un representant autoritzat o autoritzada.

Per actuar en representació d'una persona física o jurídica caldrà que acrediteu la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. Podeu consultar el tràmit representació a tercers.

Com es pot demanar?

  • PRESENCIALMENT, preferentment sol·licitant cita prèvia a l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
  • TELEMÀTICAMENT, si fas clic al botó de "Tramitar amb certificat"
  • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Durant el curs escolar.

Cost?

S'aplicarà la taxa per la prestació del servei de menjador, estipulada a l'art.5 de l'ordenança fiscal número 14.

Servei

Ensenyament.

Termini màxim per resoldre i notificar

No hi ha termini, ja que no requereix tramitació ni resolució.

 

Normativa

Sentit del silenci

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Recursos

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa

Normativa genèrica relacionada amb la tramitació 

 

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic