Ajuntament

Tràmit amb certificat Preenscripció Cursets Natació a la Piscina Municipal

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet prenscriure els teus fills/filles als cursos de natació que s'organitzen a la Piscina Municipal. Podran accedir els infants que durant el curs 2023-2024 hagin cursat P3, P4, P5 o entre 1er i 6è de primària.

  • Període dels cursets: del 25 de juny al 19 de juliol de dilluns a divendres
  • Horari: de 16:00 a 17:00 - 17:00 a 18:00 - 18:00 a 19:00
  • Lloc: Piscina municipal de Viladecavalls (ZEM de Can Trias)

Tramitació

Qui el pot demanar?

El pare, mare o tutor legal de l'infant o bé un representant autoritzat o autoritzada.

Per actuar en representació d'una persona física o jurídica caldrà que acrediteu la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. Podeu consultar el tràmit representació a tercers.

Com es pot demanar?

    Per formalitzar la inscripció, omple aquest formulari 

Quan es pot demanar?

Des del dia 1 de juny i fins a l'exhauriment de les places o el 18 de juny. 

Cost?

La preinscripció no té cap cost.  

Una vegada finalitzat el període de preinscripcions, et notificarem si tens assignada plaça i en quin dels grups que s'ofereixen. En aquesta notificació t'indicarem el número de compte on podràs efectuar el pagament de la matrícula. La no presentació d'aquest justificant impedirà l'accés a la piscina i comportarà la pérdua de la plaça assignada.

Servei

Esports.

Termini màxim per resoldre i notificar

    El procediment de resposta serà el següent:

1.- Finalitzat el període de preinscripció us enviarem un correu electrònic a l'adreça facilitada, confirmant si teniu plaça i l'horari assignat.

2.- El pare, mare o tutor legal, caldrà que s'adreci a la recepció de la Piscina municipal de Can Trias amb el correu rebut, per formalitzar la matrícula i el pagament. Caldrà fer-lo en el període que indiquem al correu electrònic i presentar la documentació obligatòria.

La NO confirmació de la matrícula i el pagament comportarà la pérdua de la reserva de plaça.

Documentació que cal aportar

Per fer la preinscripció: no caldrà presentar cap documentació.

Per formalitzar la matrícula: caldrà que presenteu la següent documentació:

  • Número de targeta sanitària
  • Declaració de Responsabilitat que el pare, mare o tutor legal complimentarà a la recepció de la piscina.

Normativa

Sentit del silenci

Per la naturalesa del tràmit no es contempla. 

Recursos

Per la naturalesa del tràmit no es contempla. 

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic