Ajuntament

Tràmit amb certificat Preenscripció Cursets Natació a la Piscina Municipal

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet prenscriure els teus fills/filles als cursos de natació que s'organitzen a la Piscina Municipal. Podran accedir els infants que durant el curs 2021-2022 hagin cursat P3, P4, P5 o entre 1er i 6è de primària.

Període dels cursets: del 27 de juny al 29 de juliol de dilluns a divendres

Horari: de 16,00 a 17,00 - 17;00 a 18,00 - 18,00 a 19,00

Lloc: Piscina municipal de Viladecavalls (ZEM de Can Trias)

Tramitació

Qui el pot demanar?

El pare, mare o tutor legal de l'infant o bé un representant autoritzat o autoritzada.

Per actuar en representació d'una persona física o jurídica caldrà que acrediteu la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. Podeu consultar el tràmit representació a tercers.

Com es pot demanar?

Per formalitzar la inscripció, omple aquest formulari

Procediment de resposta:

1.- El servei d'esports recepciona les sol·licituds. 

2.- Finalitzat el període de preinscripció us enviarem un correu electrònic a l'adreça facilitada, confirmant si teniu plaça i l'horari assignat.

3.- El pare, mare o tutor legal, caldrà  que s'adreci a la recepció de la Piscina municipal de Can Trias, per formalitzar la matrícula i el pagament.      

     Caldrà fer-lo en el període que indiquem al correu electrònic i presentar la següent documentació:

    • Número de targeta sanitària

    • Declaració de Responsabilitat que el pare, mare o tutor legal complimentarà a la recepció de la piscina.

4.- La NO confirmació de la matrícula i el pagament comportarà la pérdua de la reserva de plaça. 

Quan es pot demanar?

Des del dia 3 al 22 de juny de 2022 ambdós inclosos.

Cost?

La preinscripció no té cap cost.  

Una vegada finalitzat el període de preinscripcions, et notificarem si tens assignada plaça i en quin dels grups que s'ofereixen.

En aquesta notificació t'indicarem el número de compte on podràs efectuar el pagament de la matrícula.

La no presentació d'aquest justificant impedirà l'accés a la piscina i comportarà la pérdua de la plaça assignada.

Servei

Esports.

Termini màxim per resoldre i notificar

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert. 

Normativa

Sentit del silenci

Per la naturalesa del tràmit no es contempla. 

Recursos

Per la naturalesa del tràmit no es contempla. 

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic