Ajuntament

Tràmit amb certificat Matrícula Escola de Música Municipal Pau Casals.

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet  formalitzar l'alta o la baixa de la matrícula a l'escola de música municipal Pau Casals.

 

Tramitació

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un representant autoritzat o autoritzada. En el cas de menors d'edat, el pare, mare o tutor legal de l'infant.

Si el tràmit l'efectua un tercer en representació de la persona interessada, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

Com es pot demanar?

PRESENCIALMENT a Oficina d'atenció al ciutadà OAC

Per efectuar el tràmit de forma presencial a qualsevol oficina, és imprescindible demanar cita prèvia. Demaneu-la a l'enllaç cita prèvia o per telèfon al 93 788 71 41. 

En tràmits presencials caldrà que t’identifiquis mitjançant DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent amb fotografia. 

TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó de "Tramitar"

Per tramitar telemàticament caldrà que disposis de certificat electrònic. 

Pots consultar com presentar un tràmit per qualsevol d'aquests canals, a l'enllaç

 

Quan es pot demanar?

Des del 14 al 30 de juny, ambdós inclosos.

Cost?

La quota anual de la taxa es determina en funció del servei d'ensenyament musical sol·licitat.

La quota anual corresponent, conjuntament amb el preu de la matrícula i el material didàctic, es fraccionarà en 11 pagaments ( 1 rebut en concepte de matrícula i 10 mensualitats)

Consulteu l'establert a l'article 5 de l'ordenança fiscal número 25 "Taxa per a la prestació de l'escola municipal de música Pau Casals".

Servei

Ensenyament.

Termini màxim per resoldre i notificar

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert. 

Normativa

Sentit del silenci

Per la naturalesa del tràmit no es contempla. 

Normativa

Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Més informació

Seran considerats adults tots els usuaris majors de 14 anys.

Per al període lectiu complet d'un curs escolar s'estableixen 10 quotes iguals amb els imports que s'especifiquen a l'article 5 de l'ordenança fiscal núm.25.  Els rebuts corresponents, es presentaran abans del dia 5 dels mesos compresos entre octubre i juliol, ambdós inclosos, a la domiciliació bancària facilitada en la matrícula.

Qualsevol canvi de domiciliació bancària haurà de comunicar-se mitjançant el tràmit específic amb una antel·lació mínima de 30 dies a la data de venciment.

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic