Ajuntament

Tràmit amb certificat Informe de serveis socials per acreditar risc d'exclusió residencial

Whatsapp Correu

Informe dels serveis socials, a petició de la persona interessada que es troba amb risc de perdre l'habitatge habitual, que permet acreditar el risc d'exclusió residencial, tal i com contempla la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

 

Tramitació

Qui el pot demanar?

Les persones empadronades a Viladecavalls en situació de vulnerabilitat econòmica que compleixin els requeriments especificats.

• Si es tracta de persones que viuen soles: 2 vegades l'IRSC (indicador de renda de suficiència de Catalunya.

• Si es tracta d'unitats de convivència de més d'una persona: 2,5 vegades l'IRSC

• En cas de persones discapacitades o amb gran dependència: 3 vegades l'IRSC

• També si es superen els límits d'ingressos fixats i existeix risc imminent de pèrdua de l'habitatge i no es disposa d'alternativa pròpia.

Com es pot demanar?

PRESENCIALMENT a Oficina d'atenció al ciutadà OAC

Per efectuar el tràmit de forma presencial a qualsevol oficina, és imprescindible demanar cita prèvia. Demaneu-la a l'enllaç cita prèvia o per telèfon al 93 788 71 41. 

En tràmits presencials caldrà que t’identifiquis mitjançant DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent amb fotografia. 

TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó de "Tramitar"

Per tramitar telemàticament caldrà que disposis de certificat electrònic. 

Pots consultar com presentar un tràmit per qualsevol d'aquests canals, a l'enllaç

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

Gratuït.

Servei

Benestar Social.

Termini màxim per resoldre i notificar

Aquest informe s'emetrà en un termini màxim de 15 dies des del moment del registre de la sol·licitud, sempre que hagin estat acreditats documentalment els requisits establerts a la normativa vigent.

Documentació que cal aportar

• FORM01_1 Sol·licitud Generica.

• Justificants dels ingressos de la unitat familiar (nòmines, pensions, subsidis..)

• Certificat de discapacitat o de grau de dependència, si s’escau.

• Informació del procediment judicial del desnonament, si és el cas.

La persona interesada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

Normativa

Sentit del silenci

Per la naturalesa del tràmit no es contempla. 

Normativa

• Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic