Ajuntament

Tràmit amb certificat Matrícula Llars d'Infants Municipals

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet, formalitzar la matrícula a les llars d’infants municipals.

IMPORTANT! Només pots fer el tràmit si l'infant ha estat admès en el procés de preinscripció.

Durant el curs escolar, si vols matricular el teu fill/a, caldrà que prèviament t’adrecis a les llars d’infants municipals per comprovar la disponibilitat de places.

Tramitació

Qui el pot demanar?

El pare, mare o tutor legal de l'infant que va formalitzar el tràmit de preinscripcio o bé un representant autoritzat o autoritzada.

Si el tràmit l'efectua un tercer en representació del pare, mare o tutor legal, caldrà que acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó de "Tramitar".

Per tramitar telemàticament caldrà que disposis de certificat electrònic.

Per efectuar el tràmit de forma presencial a qualsevol oficina, és imprescindible demanar cita prèvia o per telèfon al 93 788 71 41.

En tràmits presencials caldrà que t’identifiquis mitjançant DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent amb fotografia.

Pots consultar com presentar un tràmit per qualsevol d'aquests canals.

Quan es pot demanar?

Del 16 al 22 de juny, ambdós inclosos.

Cost?

S'aplicarà la taxa estipulada per ingrés a la Llar d'Infants, art.7.1 de l'ordenança fiscal número 14 en concepte d'ingrés a la Llar d'Infants.

Servei

Ensenyament.

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini serà el que es fixi en la resolució de l'adscripció de places del procés de preinscripció. La manca de formalització de la matrícula en termini comportarà la pèrdua de la plaça assignada.

Documentació que cal aportar

  • Sol·licitud Matrícula Llars d'Infants Municipal. (complimenteu totes les caselles i signat).
  • Sol·licitud Domiciliació Bancària (és obligatori el segell de l'entitat bancària i signat pel titular del compte)
  • Targeta sanitària del menor.
  • Carnet de Vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si no teniu caldrà que porteu un Certificat mèdic oficial o el Carnet de Salut de l'infant on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents.
  • Si el nen no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, caldrà que presenteu certificat mèdic oficial justificatiu.
  • Comprovant de pagament de la taxa corresponent. (Import 30,05€ Concepte Ingrés Llars Infants TR059 seguit del DNI amb lletra).
  • IMPORTANT!!!! El titular del compte bancari ha de coincidir amb el pare,mare o tutor legal de l'infant pel qual sol·liciteu la matrícula.
  •  
Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic