Ajuntament

Tràmit amb certificat Matrícula Llars d'Infants Municipals.

Whatsapp Correu

Aquest tràmit permet formalitzar la matrícula a les llars d’infants municipals, en el termini del 17 al 25 de juny de 2024, si l'infant ha estat admès al període de preinscripcions.

Consulteu la llista definitiva d'admessos el 17 de juny al tauler d'anuncis municipal:

  • Llar d'infants Barromina
  • Llar d'infants Can Trias

Tramitació

Qui el pot demanar?

El pare, mare o tutor/a legal de l'infant que va formalitzar el tràmit de preinscripció.

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT, si fas clic al botó de "Tramitar amb certificat"
  • PRESENCIALMENT, preferentment sol·licitant cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
  • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

    Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Del 17 al 25 de juny de 2024, ambdós inclosos.

Cost?

Els/les alumnes que es matriculin, nascuts al 2023, han d'abonar la taxa estipulada per ingrés a la Llar d'Infants, art.7.1 de l'ordenança fiscal número 14 en concepte d'ingrés a la Llar d'Infants.

Els/les alumnes que es matriculin, nascuts al 2022, quedaran exempts de taxa i matrícula.

Servei

Ensenyament.

Termini màxim per resoldre i notificar

La manca de formalització de la matrícula en termini comportarà la pèrdua de la plaça assignada.

Documentació que cal aportar

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER A TOTES LES SOL·LICITUDS:
  • Carnet de Vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si no teniu caldrà que porteu un Certificat mèdic oficial o el Carnet de Salut de l'infant on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si el/la nen/a no ha estat vacunat/da per indicació mèdica o per altres circumstàncies, caldrà que presenteu certificat mèdic oficial justificatiu.
  • Comprovant de pagament de la taxa de matricula pels alumnes nascuts al 2023: Import 30,05€. (Cal fer constar el concepte Ingrés Llars Infants+Número Expedient+DNI amb lletra).

Podeu fer el pagament de la taxa, per targeta a l'oficina d'atenció a la ciutadania o per transferència bancària al compte de l'ajuntament ES64 2100 8005 3102 0005 5528.

  • Certificat de titularitat del compte bancari o document (rebut, extracte, etc) el qual consti el número de compte i la persona titulat titular.

 

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic