Ajuntament

Tràmit informatiu Sol·licitar l'autorització excepcional per a cremes de restes silvícoles i agrícoles per motius fitosanitaris o de prevenció d'incendis

Whatsapp Correu

L'entrada en vigor de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 09 d'abril de 2022) prohibeix la crema de restes silvícoles o forestals i declara que només podran cremar restes vegetals agràries les monoexplotacions o petites explotacions agràries. Durant tot l'any i arreu del territori de Catalunya queda prohibida la crema de restes vegetals per explotacions que estan obligades a gestionar com a residu el material vegetal generat, excepcionalment es donaran permisos des de l'òrgan competent per a malalties fitosanitàries (Malalties per les quals es poden fer les autoritzacions (PDF).) o per prevenir incendis forestals.

  • Han de ser actuacions excepcionals de crema de restes vegetals silvícoles per motius fitosanitaris o prevenció dincendis.
  • És necessària l´autorització del Servei de Sanitat Vegetal i/o de les seccions territorials de Boscos del Departament.

Tramitació

Aquest és un tràmit del Departament d'Agricultura , Ramaraderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Qui el pot demanar?

Les persones físiques o jurídiques que vulguin dur a terme actuacions de risc dincendi forestal que no estiguin previstes o planificades en un pla de gestió amb el Centre de la Propietat Forestal.

En cas que les actuacions estiguin previstes/planificades en un Pla de gestió amb el CPF, cal utilitzar el tràmit relacionat que figura al peu de pàgina: Autorització per a la realització de treballs forestals en zones i períodes d'alt risc d'incendi – CPF.

Com es pot fer el tràmit?

  • TELEMÀTICAMENT, mitjançant el tràmit de Gencat. Accediu mitjançant aquest enllaç.

Quan es pot demanar?

Tot l'any per a actuacions excepcionals de crema de restes vegetals, per explotacions que estan obligades a gestionar el material vegetal generat, amb autorització de Sanitat Vegetal i/o de les seccions territorials de Boscos del Departament.

Cost?

Gratuït.

Servei

Medi Ambient

Termini màxim per resoldre i notificar

L'organisme competent donarà l'autorització corresponent o denegarà la sol·licitud. A l'autorització s'establirà el dia i l'hora en què s'haurà de fer l'activitat amb risc d'incendi i les mesures pertinents que s'han de prendre per evitar el risc d'incendi.

 

Normativa

  • Llei 30/2022, de 23 de desembre, per la qual es regulen el sistema de gestió de la política agrícola comuna i altres matèries connexes.
  • Llei 7/2022, del 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.
  • Reial decret llei 15/2022, d'1 d'agost, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria d'incendis forestals
  • Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
  • Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic