Ajuntament

Tràmit amb certificat Sol·licitud de Certificat IdCAT

Whatsapp Correu

Aquest tràmit permet a les persones majors de 18 anys, sol·licitar el certificat idCAT.

L'idCAT Certificat és un identificador digital que s'instal·la al vostre navegador tot garantint la vostra identitat a Internet i us permet accedir als diferents tràmits i gestions que ofereixen moltes administracions com, per exemple:

  • Obtenir l'informe de vida laboral de la Seguretat Social
  • Obtenir el certificat d'antecedents penals que ofereix el Ministeri de Justícia
  • Presentar la declaració de la Renda a l'Agència Tributària (AEAT)
  • Accedir a diferents Carpetes ciutadanes
  • Etc. 

Tramitació

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona major de 18 anys, amb DNI, TIE o NIE en vigor.

Com es pot demanar?

Hi ha dues formes d'obtenir l'idCAT Certificat:

Opció 1: Introduint les dades a través del formulari i posteriorment validant-les a l'Entitat de Registre:

1. Petició del certificat a través d´Internet.

Has d’omplir el formulari de sol.licitud que trobaras a Certificat IDCAT. Aquesta sol·licitud cal fer-la des de l'ordinador en el qual voldras deixar instal·lat el certificat. Les dades indicades a la sol.licitud han de ser exactes a les dades del teu document d´identitat i aquest ha d’estar en vigor. En els casos que disposis d'un anterior certificat Idcat que no hagi caducat, prèviament has de fer la revocació d’aquest.

2. Una vegada tramitada la sol·licitud, caldrà que t’acreditis presencialment a qualsevol qualsevol de les Entitats de Registre IdCat. 
3. Una vegada validat, podràs instal·lar el certificat a l'ordinador des del qual vas fer la sol·licitud.

Opció 2: Anant directament a una Entitat de Registre

Personeu-vos presencialment a qualsevol qualsevol de les Entitats de Registre IdCat per tal que facin la càrrega de les dades i la seva validació. Aquest procés requerirà que passeu més temps a l'entitat de registre que l'opció 1 però el resultat serà el mateix.

Amb qualsevol de les dues opcions l'ha validació s'efectuarà:

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

Gratuït.

Servei

Atenció a la Ciutadania

Termini màxim per resoldre i notificar

Immediat.

Documentació que cal aportar

  • Ciutadans amb nacionalitat espanyola: Original DNI en vigor.
  • Ciutadans estrangers: TIE, NIE, PASSAPORT, Certificat del registre censal d'estrangers (aquest últim document sempre haurà d’anar acompanyat d’un document amb fotografia, DNI o Passaport en vigor)

Les persones estrangeres poden acreditar el número de NIE mitjançant l’aportació dels següents documents:

  • TIE: a més del NIE té una fotografia i, per tant, serveix per emetre l’idCAT amb aquesta targeta. Tingueu en compte que segons la normativa aplicable es prorroga la vigència de la targeta TIE fins la resolució de la petició de pròrroga, sempre i quan la renovació s’hagi sol·licitat fins a 90 dies després de la seva caducitat i estigui pendent d’emetre la corresponent resolució (Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya).
  • Certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea: és necessari aportar un altre document oficial amb una fotografia (per exemple passaport o DNI del país d’origen).

 

 

Normativa

Sentit del silenci

Per la naturalesa del tràmit no es contempla. 

Recursos

Per la naturalesa del tràmit no es contempla. 

Normativa

Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

 

Més informació

Pots consultar més informació de l'IdCat a Certificat IDCAT Abans de fer la sol·licitud comproveu la compatibilitat del vostre equip .

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic