Ajuntament

Tràmit amb certificat Renovació o Expedició DNI Persones sense mobilitat

Whatsapp Correu

Els veïns i veïnes de Viladecavalls amb dificultats de mobilitat, poden sol·licitar el desplaçament d'un equip de la Policia Nacional al seu domicili per a la primera expedició o renovació del DNI. 

Tramitació

Qui el pot demanar?

Les persones incapacitades que no puguin desplaçar-se a efectuar el tràmit de renovació i/o expedició del DNI de forma presencial.

Com es pot demanar?

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any. 

Una vegada registrada la sol·licitud, l'ajuntament traslladarà la documentació a l'equip mòbil de la Policia Nacional qui contactarà telefònicament amb a persona sol·licitant per concretar dia i hora per al desplaçament al domicili.

Cost?

La renovació o expedició del Document Nacional d'Identitat està subjecta a taxa per import de 12,00 euros. S'abonarà a l'equip mòbil de la Policia Nacional el dia de l'expedició.

Estan exempts de taxa:

  • Les persones que efectuin el tràmit de renovació per canvi de domicili, sempre que el DNI estigui en vigor.
  • Les famílies que tinguin el carnet de família nombrosa vigent. Caldrà presentar el Títol de Família nombrosa original en vigor.

Servei?

Atenció a la Ciutadania.

 

Documentació que cal aportar

• Formulari específic de sol·licitud de desplaçament de la Policia Nacional.

• DNI de la persona que sol·licita la renovació.

• Certificat mèdic original que acrediti la incapacitat de la persona interessada per desplaçar-se.

El dia de visita al domicili, serà necessari que tingueu preparada la documentació requerida per la Policia Nacional. Consulteu més informació

 

Normativa

Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

Reial decret 1553/2005, de 23 de desembre, pel qual es regula l'expedició del Document Nacional d'Identitat i els seus certificats de signatura electrònica.
 
Reial decret 1586/2009, de 16 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 1553/2005, de 23 de desembre, pel qual es regula l'expedició del Document Nacional d'Identitat i els seus certificats de signatura electrònica.
 
Reial decret 869/2013, de 8 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1553/2005, de 23 de desembre, pel qual es regula l'expedició del Document Nacional d'Identitat i els seus certificats de signatura electrònica.
 
Reial decret 414/2015, de 29 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1553/2005, de 23 de desembre, pel qual es regula l'expedició del Document Nacional d'Identitat i els seus certificats de signatura electrònica.
 
Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic