Ajuntament

Tràmit amb certificat Celebració de Matrimoni Civil a l'Ajuntament

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet celebrar la cerimònia de matrimoni civil a l’Ajuntament de Viladecavalls, oficiada per l’Alcalde/ssa o per delegació seva, en casos excepcionals, en altres regidors/es del Consistori. 

Els casaments civils a l'Ajuntament es celebren a la Sala de Plens en horari de matí, de dilluns a divendres. 

Abans  de tramitar la sol·licitud, cal iniciar l'expedient de matrimoni al Registre Civil del municipi on resideixen qualsevol dels dos contraents. 

Tramitació

Qui el pot demanar?

Qualsevol dels dos contraents interessats en celebrar la cerimònia.

Com es pot demanar?

  • PRESENCIALMENT, preferentment sol·licitant cita prèvia a l'Oficina d'atenció ciutadana (OAC).
  • TELEMÀTICAMENT, si fas clic al botó de "Tramitar amb certificat"
  • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

     Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any

Cost?

S'aplicaran les taxes següents:

• Taxa estipulada a l'article 6 de l'ordenança fiscal 23 Taxa per la Celebració de Casaments Civils a l’Ajuntament de Viladecavalls

• Taxa estipulada a l'article 1.3 de l'ordenança fiscal 15 Taxa per la Utilització dels Equipaments Esportius, Instal·lacions Municipals i Materials de Propietat Municipal

Mitjans de Pagament

 Podeu efectuar el pagament de la taxa per qualsevol dels següents mitjans:

• Per transferència bancària al compte de l'Ajuntament ES64 2100 8005 3102 0005 5528, indicant al concepte el codi TR033 seguit del DNI amb lletra del sol·licitant .

   IMPORTANT!  Caldrà fer constar al pagament el concepte TR033 seguit del DNI amb lletra del sol·licitant.

• Mitjançant targeta de crèdit a Oficina d'atenció al ciutadà OAC, només en tràmits presencials.

Recorda que has d'acreditar el pagament de la taxa quan presentis la sol·licitud, que no es tramitarà sense que rebem el comprovant conforme s'ha efectuat.

Servei

Alcaldia

Termini màxim per resoldre i notificar

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert. 

Documentació que cal aportar

• DNI'S dels contraents en vigor.

• DNI'S, TIE o Passaport dels testimonis en vigor.

• Resolució o Certificat emès pel registre civil coresponent conforme s’ha tramitat l’expedient i es disposa d’autorització per celebrar el matrimoni.

• Comprovant d'haver efectuat el pagament de la taxa associada a aquest tràmit.

 

 

Normativa

Sentit del silenci

Per la naturalesa del tràmit no es contempla. 

Recursos

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa

•  Llei 13/2005, d'1 de juliol, per la que es modifica el Codi Civil en matèria de dret a contraure matrimoni.

•  Llei 9/1998, de 15 de juliol, del Codi de Família.

•  Llei 35/1994 de Modificació del Codi Civil en Matèria d' Autorització del Matrimoni Civil pels Alcaldes.

•  Instrucció de 26 de gener de 1995 de la Direcció General de Registres i Notariat sobre l'Autorització del Matrimoni Civil pels Alcaldes.

• Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Més informació

 

 

 

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic