Ajuntament

Tràmit amb certificat Sol·licitud d'inscripció a les activitats de Gent Gran

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet sol·licitar la teva inscripció als serveis que la regidoria de Gent Gran posa a disposició de la gent gran del municipi (gimnàstica, podologia, perruqueria i lectoescriptura)

Per accedir-hi, d'acord a la disponibilitat de places, caldrà complir els següents requisits: persones majors de 60 anys i persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat superior al 65% i mobilitat reduïda aprovada.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona interessada i que compleixi els requisits especificats per accedir al servei.

Com es pot demanar?

Si és la primera vegada que sol·licites el servei:

Si ja ets persona usuària i vols sol·licitar hora amb els serveis de podologia i perruqueria:

  • TELEFÒNICAMENT tots els dies laborables en horari de 16 a 20h al Tl.93 789 20 54.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

En cas d'inscripció a una de les activitats, caldrà abonar el preu del servei d’acord a l’estipulat a l’ordenança fiscal núm.22 Reguladora dels Preus Públics Art.2.6  

Preu públic Serveis Gent Gran

Mitjans de Pagament

El pagament s'efectuarà al mateix Centre Cívic.

Servei

Gent Gran

Termini màxim per resoldre i notificar

No hi ha termini, ja que no requereix tramitació ni resolució. L'accés al servei s'efectuarà d'acord a la disponibilitat de places.

 

Documentació que cal aportar

Caldrà acreditar la identitat i el compliment dels requisits, en accedir al servei per primera vegada.

•  DNI de la persona sol·licitant en vigor

•  Certificat acreditatiu del grau de discapacitat, si s'escau

La persona interesada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

Normativa

Sentit del silenci

Per la naturalesa del tràmit no es contempla. 

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic