Ajuntament

Tràmit amb certificat Autorització per fer foc del 15 de març al 15 d'octubre (Gencat)

Whatsapp Correu

En el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre, les persones que tinguin previst la realització d’un foc a Viladecavalls, en terrenys forestals i/o la franja de 500 metres que els envolta, hauran de sol·licitar autorització mitjançant imprès normalitzat del Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. 

Tot Viladecavalls es troba a 500 o menys metres de distància a zona forestal . A partir del 15 de març no es pot encendre cap tipus de foc, inclosa la utilització de fogons de gas, barbacoes de qualsevol mena o similar, en els terrenys forestals siguin o no poblats d’espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta de les comarques amb més risc d'incendi. També queda prohibit cremar rostolls, fer focs d’esbarjo, fer foc per a activitats relacionades amb l’apicultura, llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc, i la utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestal.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Les persones que han de realitzar la crema de restes vegetals procedents de l'activitat agrícola o forestal amb l'autorització expressa de la persona propietària de la finca.

Les entitats o associacions legalment constituïdes que hagin de realitzar una activitat que comporti foc, i que disposin del vist i plau de l'Ajuntament per a la seva realització.

No es donaran permisos per a aquests tipus d'activitats a particulars.

Com es pot demanar?

Aquest és un tràmit del Departament d'Agricultura, Ramaraderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Pots fer el tràmit: PER INTERNET

Si disposeu de certificat digital, podeu efectuar el tràmit telemàticament al web de la Generalitat. Accediu mitjançant l'enllaç

Quan es pot demanar?

Des del 15 de març al 15 d'octubre.

Cost?

Gratuït.

Servei

Medi Ambient.

Termini màxim per resoldre i notificar

L'Ajuntament trametrà la sol·licitud a l'oficina comarcal de Departament d'Agricultura, la qual donarà, si escau, l'autorització corresponent, en què s'establirà el dia i l'hora en què s'haurà de fer l'activitat de risc i les mesures que s'han d'observar per tal d'evitar el perill d'incendi.

En l’autorització consten les condicions generals per dur a terme l’activitat, les mesures preventives i d’execució obligatòries i els casos i condicions en que l’autorització queda anul·lada i no es pot dur a terme l’activitat.

Documentació que cal aportar

 

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Normativa

•  Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

•  Decret 14/2005, d'1 de febrer, pel qual s'avança l'aplicació de les mesures de prevenció d'incendis forestals.

•  Resolució AAM/185/2012, de 8 de febrer,per la qual s’estableixen mesures extraordinàries de prevenció d’incendis forestals.

•  Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

 

Més informació

 

 
Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic