Ajuntament

Tràmit amb certificat Autorització per fer foc del 15 de març al 15 d'octubre (Gencat)

Whatsapp Correu

En el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre, les persones que tinguin previst la realització d’un foc a Viladecavalls, en terrenys forestals i/o la franja de 500 metres que els envolta, hauran de sol·licitar autorització mitjançant imprès normalitzat del Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. Tot Viladecavalls es troba a 500 o menys metres de distància a zona forestal. 

Les entitats i associacions que organitzin activitats durant aquest període del 15 de març al 15 d'octubre, necessiten el vist i plau de l’ajuntament.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Les persones que han de realitzar la crema de restes vegetals procedents de l'activitat agrícola o forestal amb l'autorització expressa de la persona propietària de la finca.

Les entitats o associacions legalment constituïdes que hagin de realitzar una activitat que comporti foc, i que disposin del vist i plau de l'Ajuntament per a la seva realització.

No es donaran permisos per a aquests tipus d'activitats a particulars.

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT, mitjançant el tràmit de Gencat. Accediu mitjançant aquest enllaç

Quan es pot demanar?

Des del 15 de març al 15 d'octubre.

Cost?

Gratuït.

Servei

Medi Ambient.

Termini màxim per resoldre i notificar

L'organisme competent donarà l'autorització corresponent o denegarà la sol·licitud.

Documentació que cal aportar

 

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Normativa

•  Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

•  Decret 14/2005, d'1 de febrer, pel qual s'avança l'aplicació de les mesures de prevenció d'incendis forestals.

•  Resolució AAM/185/2012, de 8 de febrer,per la qual s’estableixen mesures extraordinàries de prevenció d’incendis forestals.

•  Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

 

Més informació

 

 
Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic