Ajuntament

Tràmit amb certificat Celebració de Matrimoni Civil a l´Ajuntament

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet celebrar la cerimònia de matrimoni civil a l’Ajuntament, oficiada per l’Alcalde/ssa  o per delegació seva, en casos excepcionals, en altres regidors/es del Consistori. 


Abans  de tramitar la teva sol•licitud, cal que iniciïs l'expedient de matrimoni civil en el registre civil del municipi on estiguis empadronat/ada o en el registre civil del municipi on estigui empadronat/ada la teva parella.


Una vegada efectuada la consulta amb el teu registre civil, contacta amb el servei de Protocol per conèixer la disponibilitat de dates.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Qualsevol dels dos contraents interessats en celebrar la cerimònia.

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó "Tramitar".

Per tramitar telemàticament caldrà que disposis de certificat electrònic. Si no en tens, i vols fer-ho, consulta el tràmit Sol·licitud de Certificat IdCat mòbil Només necesssites DNI, targeta sanitària i màxim 5 minuts del teu temps.

Per efectuar el tràmit de forma presencial a qualsevol oficina, és imprescindible demanar cita prèvia o per telèfon al 93 788 71 41.

En tràmits presencials caldrà que t’identifiquis mitjançant DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent amb fotografia.

  • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any

Les cerimònies es realitzen de dilluns a divendres en horari de 10 a 14h. No es celebren casaments en dies festius.

Cost?

S'aplicaran les taxes següents:

• Taxa estipulada a l'article 6 de l'ordenança fiscal 23 Taxa per la Celebració de Casaments Civils a l’Ajuntament de Viladecavalls

• Taxa estipulada a l'article 1.3 de l'ordenança fiscal 15 Taxa per la Utilització dels Equipaments Esportius, Instal·lacions Municipals i Materials de Propietat Municipal

Gaudiràs d’exempció en la taxa per a la ocupació de la sala de plens, quan tu o la teva parella estigueu empadronats/des al municipi de Viladecavalls amb una antiguitat mínima d´1 any a la data de casament.

Mitjans de Pagament

 

Podràs efectuar el pagament de la taxa per qualsevol dels següents mitjans:

• Per transferència bancària al compte de l'Ajuntament ES64 2100 8005 3102 0005 5528, indicant al concepte el codi TR033 seguit del DNI amb lletra del sol·licitant .

   IMPORTANT!  Caldrà fer constar al pagament el concepte TR033 seguit del DNI amb lletra del sol·licitant.

• Mitjançant targeta de crèdit a Oficina d'atenció al ciutadà OAC, només en tràmits presencials.

Recorda que has d'acreditar el pagament de la taxa quan presentis la sol·licitud, que no es tramitarà sense que rebem el comprovant conforme s'ha efectuat.

Servei

Alcaldia

Termini màxim per resoldre i notificar

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert. 

Documentació que cal aportar

• Original DNI dels contraents en vigor.

• Original DNI dels testimonis en vigor (2 persones majors d’edat).

• Original Certificat emès pel jutjat de pau de Viladecavalls conforme s’ha tramitat l’expedient al registre civil corresponent i es     disposa d’autorització.

• Comprovant d'haver efectuat el pagament de la taxa associada a aquest tràmit.

 

La persona interesada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

Normativa

Sentit del silenci

Per la naturalesa del tràmit no es contempla. 

Recursos

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa

•  Llei 13/2005, d'1 de juliol, per la que es modifica el Codi Civil en matèria de dret a contraure matrimoni.

•  Llei 9/1998, de 15 de juliol, del Codi de Família.

•  Llei 35/1994 de Modificació del Codi Civil en Matèria d' Autorització del Matrimoni Civil pels Alcaldes.

•  Instrucció de 26 de gener de 1995 de la Direcció General de Registres i Notariat sobre l'Autorització del Matrimoni Civil pels Alcaldes.

• Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Més informació

Un cop celebrat el matrimoni, l’Ajuntament de Viladecavalls traslladarà una còpia de l'acta de matrimoni signada al Jutjat de Pau de Viladecavalls. El matrimoni produeix efectes civils des de la seva celebració i per al ple reconeixement d'aquests drets cal que estigui inscrit al Registre Civil.

Un cop realitzada aquesta inscripció (uns 15 dies després del casament), els contraents han de recollir el llibre de família al Jutjat de Pau de Viladecavalls.

 

 

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic