Ajuntament

Tràmit amb certificat Renúncia de Drets Funeraris

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet formalitzar la renúncia de drets funeraris (nínxols i/o columbaris) del cementiri municipal a favor de l'Ajuntament de Viladecavalls.

Podràs efectuar el tràmit si ets el titular del dret funerari al qual vols renunciar o l'hereu o hereus en cas de defunció del titular.

 

Tramitació

Qui el pot demanar?

La persona interessada o mitjançant persona que actuï en representació.

Per actuar en representació d'una persona física o jurídica caldrà que acrediteu la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. Podeu consultar el tràmit representació a tercers.

Com es pot demanar?

PRESENCIALMENT a Oficina d'atenció al ciutadà OAC

Per efectuar el tràmit de forma presencial a qualsevol oficina, és imprescindible demanar cita prèvia que es podrà sol·licitar  al web municipal https://citaprevia.viladecavalls.cat/viladecavalls o per telèfon al 93 788 71 41. 

El procediment consistirà en signar la manifestació expressa de renovació i/o confirmació. Recorda que per fer el tràmit hauràs de presentar el document identificatiu d'identitat en vigor.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

Gratuït.

Servei

Salut pública

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de 3 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, o des de la data d’aportació de la documentació requerida, en aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

Documentació que cal aportar

•  Original del Títol Dret Funerari al qual es vol renunciar

•  Fotocòpia de DNI del Titular

•  Factura del servei d'exhumació

•  Original del Document de dades bancàries

La persona interesada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

Normativa

Sentit del silenci

Positiu, vol dir que s'ha d'entendre estimada la teva sol·licitud.

Normativa

•  Reglament regulador del servei de cementiri municipal de Viladecavalls.

•  Normativa reguladora de la policia sanitària mortuòria vigent (principalment la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris i el Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria).Llei 13/2005, d'1 de juliol, per la que es modifica el Codi Civil en matèria de dret a contraure matrimoni.

• Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Més informació

Per la resta de tràmits referents al Cementiri Municipal, caldrà que us adreceu directament a Funerària de Terrassa. Telèfon gratuït 900 268 268

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic