Ajuntament

Tràmit amb certificat Comunicació de crema del 16 d’octubre al 14 de març (Gencat)

Whatsapp Correu

Entre el 16 d'octubre i el 14 de març, s'ha de comunicar la realització de qualsevol mena de crema en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta.

A partir del 2 de gener de 2023, les petites explotacions agrícoles, ramaders i silvícoles podran tornar a cremar els residus vegetals que es generin a l'entorn agrari i silvícola amb l'anterior procediment de comunicació de crema. Aquest canvi es produeix a causa de l'entrada en vigor d'una nova norma estatal.

Amb tot aquestes explotacions han de complir amb la normativa de prevenció d'incendis, per la qual cosa a partir del 2 de gener i fins el 14 de març han de comunicar la crema de restes vegetals. 

 

 

 

Tramitació

Com es pot demanar?

Aquest és un tràmit del Departament d'Agricultura , Ramaraderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Pots fer el tràmit:

  • TELEMÀTICAMENT, mitjançant el tràmit de Gencat. Accediu mitjançant aquest enllaç.
  • PRESENCIALMENT a  l'Oficina d'atenció al ciutadà. Per efectuar el tràmit de forma presencial caldrà demanar cita prèvia. En tràmits presencials caldrà que us identifiqueu mitjançant DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent amb fotografia.

Quan es pot demanar?

Des del 16 d'octubre al 14 de març, ambdós inclosos.

Cost?

Gratuït.

Servei

Medi Ambient

Termini màxim per resoldre i notificar

No hi ha termini, ja que les comunicacions prèvies no requereixen tramitació ni resolució. El Cos d'agents rurals comprovarà les dades i comunicarà qualsevol informació d'interès directament al telèfon mòbil del sol·licitant.

En la comunicació consten les condicions generals per dur a terme l’activitat, les mesures preventives i d’execució obligatòries i els casos i condicions en què no es pot dur a terme l’activitat.

Documentació que cal aportar

No cal aportar cap documentació. Si efectueu el tràmit de forma presencial, caldrà que us identifiqueu amb el Document Acreditatiu d'Identitat. 

 

Normativa

Sentit del silenci

El silenci administratiu no opera en les declaracions responsables i comunicacions prèvies ja que no requereixen l'adopció d'una resolució per part de l'administració i permeten el reconeixement o exercici d'un dret o bé l'inici d'una activitat, des del dia de la seva presentació, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguin atribuïdes les administracions públiques.

Normativa

•  Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

•  Decret 14/2005, d'1 de febrer, pel qual s'avança l'aplicació de les mesures de prevenció d'incendis forestals.

•  Resolució AAM/185/2012, de 8 de febrer,per la qual s’estableixen mesures extraordinàries de prevenció d’incendis forestals.

•  Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

 

Més informació

Condicions generals per encendre foc

•  Si el/la propietari/ària del terreny revoca el permís per encendre foc, l'autorització queda anul·lada.

•  La persona sol·licitant es responsabilitza de qualsevol falta o dany que es produeixi mentre fa el foc.

•  La persona sol·licitant no s'ha d'apartar del foc mentre duri i s'ha d'assegurar que ha quedat apagat del tot quan se'n vagi (és a dir, s'ha d'assegurar que el foc no es revifarà sota cap circumstància).

•  Els agents rurals poden imposar condicions de seguretat complementàries.

•  Cal recordar la necessitat de fer la crema amb coneixement del Pla Alfa vigent. El nivell de Pla Alfa és un indicador del perill d'incendi forestal que s'actualitza diàriament, al voltant de les 9 del matí i, només extraordinàriament, en qualsevol altre moment del dia. El nivell de risc del Pla Alfa està relacionat amb el mapa de predicció del perill d'incendi forestal elaborat també pel Departament de Medi Ambient i Habitatge.

 

Per consultes sobre la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal podeu contactar amb Cos d'Agents Rurals

Telèfon 93 727 64 60 o Telèfon d'informació de la Generalitat 012

 
Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic