Ajuntament

Tràmit amb certificat Comunicació de dades bancàries a l'Ajuntament

Whatsapp Correu

Els/les proveïdors/es i altres creditors/es han de comunicar les seves dades bancàries per tal que l'Ajuntament de Viladecavalls pugui fer el pagament de les seves obligacions mitjançant transferència bancària.

- Aquestes dades bancàries seran vàlides per temps indefinit per a qualsevol o mentre la persona creditora no comuniqui la modificació o la baixa de forma expressa.

- Qualsevol modificació de les dades bancàries, comportarà automàticament la baixa de les anteriors.

- La persona que signa declara que les dades indicades són certes i correctes, exonerant a l'Ajuntament de Viladecavalls de qualsevol responsabilitat derivada d'una manca de coincidència entre el creditor i el titular del compte bancari.

Tramitació

Qui el pot demanar?

PERSONES FÍSIQUES: La persona sol·licitant del tràmit, haurà de ser el titular del compte bancari.

PERSONES JURÍDIQUES: La persona sol·licitant haurà de ser el/la representant legal de l'empresa, comunitat de propietaris, entitat, etc.

Com es pot demanar?

PERSONES FÍSIQUES:

 • PRESENCIALMENT, preferentment sol·licitant cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
 • TELEMÀTICAMENT, si fas clic al botó de "Tramitar amb certificat"

PERSONES JURÍDIQUES:

 • TELEMÀTICAMENT, si fas clic al botó de "Tramitar amb certificat"

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

Gratuït.

Servei

Econòmica i hisenda.

Termini màxim de tramitació i resolució

No hi ha termini, ja que no requereix tramitació ni resolució.

 

 

Documentació que cal aportar

Persones físiques:

 • Certificat bancari de titularitat del compte emès per l'entitat bancària o document acreditatiu on consti el nom de la persona titular i el número de compte (IBAN).

Quan el tràmit el presenti una altra persona diferent de la persona sol·licitant, també caldrà acreditar la representació adjuntant:

 • Autorització de representació.
 • DNI de la persona que autoritza la representació.
 • DNI de la persona representant.

Persones jurídiques:

 • Certificat bancari de titularitat del compte emès per l'entitat bancària.
 • Escriptura d'atorgament de poders com a representant legal de l'empresa, comunitat de propietaris, entitat, etc.
 • NIF de la persona jurídica.
 • DNI del representant legal.

 

Normativa

Sentit del silenci

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Marc legal

Tràmits relacionats


Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic