Ajuntament

Tràmit amb certificat Programa d'arranjament d'habitatges per a la Gent Gran

Whatsapp Correu

Aquest suport de la Diputació de Barcelona té la finalitat de promoure l'autonomia personal i millorar la qualitat de vida al domicili de les persones grans i de les persones amb discapacitat, garantint les condicions d'accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat i eficiència energètica mínimes dels habitatges objecte d'intervenció.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Les persones empadronades a Viladecavalls, a partir de 65 anys, preferentment amb situació de discapacitat o en situació de dependència o amb insuficiència de recursos econòmics, i a persones més grans de 80 anys que vinsquin soles o amb una altra persona gran. També, persones menors de 65 anys amb necessitats especials pel que fa a la seva capacitat física o psíquica per a desenvolupar les activitats de la vida diària dins la llar.

Com es pot demanar?

    La persona interessada o el seu representant haureu de sol·licitar cita prèvia amb el Servei de Benestar Social on us informarem de les prestacions del servei i les condicions d'accés. 

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any, d'acord a la disponibilitat del programa de la Diputació de Barcelona. Si ja s'ha arribat al màxim anual, les sol·licituds s'inclouen en llista d'espera.

Cost?

Gratuït.

Servei

Benestar Social.

Termini màxim per resoldre i notificar

L'estipulat a la convocatòria del programa d'arranjaments aprovat per la Diputació de Barcelona.

 

Documentació que cal aportar

L'estipulat a la convocatòria del programa d'arranjaments aprovat per la Diputació de Barcelona.

La persona interesada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

Normativa

Sentit del silenci

L'estipulat a la convocatòria del programa d'arranjaments aprovat per la Diputació de Barcelona.

Més informació

El programa s'adreça la realització de petites reformes d'adaptació funcional als habitatges de residència de les persones que poden resultar beneficiàries.

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic