Ajuntament

Tràmit amb certificat Matrícula Escola de Música Municipal Pau Casals

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet formalitzar la matrícula a l'escola de música municipal Pau Casals.

Les persones sol·licitants prèviament han de fer la preinscripció dins del calendari de preinscripció i matriculació, establert pel curs escolar. Fora del termini fitxat es podrà fer la preinscripció a la mateixa escola.

L'enllaç on podeu consultar tota la informació de l'escola de música https://agora.xtec.cat/escmm-viladecavalls/

Tramitació

Qui el pot demanar?

El pare, mare o tutor legal de l'alumne que va formalitzar el tràmit de preinscripció o l'alumne si és major d'edat.

Com es pot demanar?

  • PRESENCIALMENT, preferentment sol·licitant cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
  • TELEMÀTICAMENT, si fas clic al botó de "Tramitar amb certificat"
  • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.
    Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Període de matriculació: Des del 17 de juny al 21 de juny de 2024, ambdós inclosos.

Fora de termini: Durant el curs escolar en funció de la disponibilitat de places, prèvia confirmació de reserva de plaça a l'escola de música.

Cost?

La quota anual de la taxa es determina en funció del servei d'ensenyament musical sol·licitat.

La quota anual corresponent, conjuntament amb el preu de la matrícula i el material didàctic, es fraccionarà en 11 pagaments ( 1 rebut en concepte de matrícula i 10 mensualitats)

Consulteu l'establert a l'article 5 de l'ordenança fiscal número 25 "Taxa per a la prestació de l'escola municipal de música Pau Casals".

Servei

Ensenyament.

Termini màxim per resoldre i notificar

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert. 

Documentació que cal aportar

  • Full de preinscripció de matrícula. Curs 2024-2025
  • DNI progenitor/a en cas d'alumnes menors d'edat o DNI de l'alumne (si aquest és major d'edat)
  • Llibre de família complert (si l'alumne és menor d'edat)
  • Certificat de titularitat del compte o document bancari on consti el nom de la persona titular i el número del compte bancari.

 

Normativa

Sentit del silenci

Per la naturalesa del tràmit no es contempla. 

Normativa

Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Més informació

Seran considerats adults tots els usuaris majors de 14 anys.

Per al període lectiu complet d'un curs escolar s'estableixen 10 quotes iguals amb els imports que s'especifiquen a l'article 5 de l'ordenança fiscal núm.25.  Els rebuts corresponents, es presentaran abans del dia 5 dels mesos compresos entre octubre i juliol, ambdós inclosos, a la domiciliació bancària facilitada en la matrícula.

Qualsevol canvi de domiciliació bancària haurà de comunicar-se mitjançant el tràmit específic amb una antel·lació mínima de 30 dies a la data de venciment.

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic