Ajuntament

Tràmit amb certificat Sol·licitud Alta/ Baixa de la Prestació Servei Menjador Llars Infants Municipals

Whatsapp Correu

Aquests tràmit et permet sol·licitar l'alta o la baixa del servei de menjador escolar a les Llars d'Infants Municipals, durant el transcurs del curs, sempre que l'alumne/a utilizi el servei amb caràcter fix.

Es considera fix l'alumne/a que utilitzi el servei de menjador mes de 3 dies per setmana o mes 16 dies mensuals.

Les sol·licituds de servei de menjador puntuals hauran de ser sol·licitades directament a la llar d'infants.

Tramitació

Qui el pot demanar?

El pare, mare o tutor/a legal de l'infant o bé un representant autoritzat o autoritzada.

Per actuar en representació d'una persona física o jurídica caldrà que acrediteu la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. Podeu consultar el tràmit representació a tercers.

Com es pot demanar?

  • PRESENCIALMENT, preferentment sol·licitant cita prèvia a l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
  • TELEMÀTICAMENT, si fas clic al botó de "Tramitar amb certificat"
  • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

     Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes. 

Quan es pot demanar?

Durant el curs escolar.

Cost?

S'aplicarà la taxa per la prestació del servei de menjador, estipulada a l'art.5 de l'ordenança fiscal número 14.

Servei

Ensenyament.

Termini màxim per resoldre i notificar

No hi ha termini, ja que no requereix tramitació ni resolució.

Documentació que cal aportar

No requereix aportar cap documentació.

Normativa

Sentit del silenci

Per la naturalesa del tràmit no es contempla. 

Recursos

Per la naturalesa del tràmit no es contempla. 

Normativa

Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic