Ajuntament

Tràmit amb certificat Sol·licitud Alta/ Baixa de la Prestació Servei Menjador Llars Infants Municipals

Whatsapp Correu

Aquests tràmit et permet sol·licitar l'alta o la baixa del servei de menjador escolar a les Llars d'Infants Municipals, durant el transcurs del curs, sempre que l'alumne utilizi el servei amb caràcter fix.

Es considera fix l' alumne que utilitzi el servei de menjador mes de 3 dies per setmana o mes 16 dies mensuals.

Les sol·licituds de servei de menjador puntuals hauran de ser sol·licitades directament a la llar d'infants.

 

Tramitació

Qui el pot demanar?

El pare, mare o tutor legal de l'infant o bé un representant autoritzat o autoritzada.

Si el tràmit l'efectua un tercer en representació del pare, mare o tutor legal, caldrà que acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

Com es pot demanar?

PRESENCIALMENT a Oficina d'atenció al ciutadà OAC

Per efectuar el tràmit de forma presencial a qualsevol oficina, és imprescindible demanar cita prèvia. Demaneu-la a l'enllaç cita prèvia o per telèfon al 93 788 71 41. 

En tràmits presencials caldrà que t’identifiquis mitjançant DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent amb fotografia. 

TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó de "Tramitar"

Per tramitar telemàticament caldrà que disposis de certificat electrònic. 

Pots consultar com presentar un tràmit per qualsevol d'aquests canals, a l'enllaç

Quan es pot demanar?

Durant el curs escolar.

Cost?

S'aplicarà la taxa per la prestació del servei de menjador, estipulada a l'art.5 de l'ordenança fiscal número 14

Servei

Ensenyament.

Termini màxim per resoldre i notificar

No hi ha termini, ja que no requereix tramitació ni resolució.

Documentació que cal aportar

No requereix aportar cap documentació.

Normativa

Sentit del silenci

Per la naturalesa del tràmit no es contempla. 

Recursos

Per la naturalesa del tràmit no es contempla. 

Normativa

Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic