Ajuntament

Tràmit amb certificat Impost sobre l'increment del valor del terreny de naturalesa urbana (Plusvàlua)

Whatsapp Correu

Aquest tribut es produeix en el moment de la transmissió de la propietat o de la constitució o de la transmissió de drets reals sobre un bé immoble.

Per a qualsevol tràmit relacionat amb aquest impost caldrà que us adreceu a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Tramitació

Com es pot demanar?

Trobareu tota la informació en el següent enllaç.

Servei

Econòmica i Hisenda.

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic