Ajuntament

Tràmit informatiu Recollida Porta a Porta de restes de poda vegetal amb servei concertat

Whatsapp Correu

L'Ajuntament de Viladecavalls, per facilitar el correcte tractament dels residus de poda vegetal, posa a disposició de la ciutadania un servei concertat de recollida a domicili, fins un màxim de 2m3 per servei.

 • Les persones usuàries del servei hauran de disposar de targeta de la deixalleria.
 • Caldrà utilitzar les saques de recollida que l'ajuntament posa a disposició i que hauran de ser recollides a la deixalleria municipal, identificant-vos amb la targeta de la deixalleria.

CONDICIONS DEL SERVEI

 • Cada habitatge podrà disposar d'un màxim de dues saques.
 • Des de la recollida de la saca a la deixalleria, es disposarà d'un màxim de 15 dies per demanar el servei de retirada, fins un m'àxim de 3 ampliacions. Per ampliar el termini cal trucar al telèfon del servei.
 • Si s'han sol·licitat dues saques i només s'en fa ús d'una, cal retornar a la deixalleria la saca buida.
 • A les saques només s'hi poden disposar restes vegetals (poda, fulles o gespa). No es recolliran saques que continguin altres residus (com plàstics, fustes, metalls, restes d'obra, etc...)
 • No es recolliran soques d'arbres ni restes de palmeres afectades pel morrut de les palmeres.
 • Les restes de poda no poden sobresortir de la saca, però cal indicar que estiguin plenes per optimitzar el servei.
 • Les saques es deixaran a la via pública just la nit abans o el mateix matí del dia en què s'ha concertat la recollida.
 • Les saques no es deixaran sota cablejat, fanals, darrera vehicles etc., que imposibilitin la seva recollida.
 • No es deixarà les saques en espais que puguin afectar a la seguretat viària i que no permetin la lliure circulació de vehicles i vianants, garantint la seguretat de la resta dels usuaris de la via, especialment pel que fa a l’alçada dels elements voladissos, com ara les viseres, elements de publicitat, tanques, guals, o d’altres.
 • El ciutadà que utilitza el servei de saques, haurà de fer-lo amb responsabilitat i tenint cura d'aquesta, inclòs l'adhesiu interior amb el número de referència de la saca.
 • Qualsevol incidència haurà de ser comunicada al gestor del servei, al mateix telèfon o mail en el que s'ha sol·licitat el servei.
 • L'Ajuntament no es farà responsable d'usos indegut de les saques, diferents als indicats. Les conductes incíviques seran objectes de sanció.
 • Les aportacions de recollida de poda mitjançant la utilització del servei de recollida concertada, no bonifiquen la taxa de residus.
   

Tramitació

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física, amb domicili a Viladecavalls i que disposi de targeta de la deixalleria municipal.

Com es pot demanar?

 • TELEFÒNICAMENT. Cal concertar la data de recollida prèvia trucada telefònica al número 900 264 272 en horari de 9 a 15h. de dilluns a divendres.
 • PER CORREU ELECTRÒNIC a l'adreça info@juanyjuan.net

Quan sol·licitis el servei, cal que tinguis present:

 • Caldrà indicar: nom, adreça de recollida (especificant urbanització, telèfon de contacte ) i número de targeta de la deixalleria.
 • La poda es recolliran a la porta de casa i/o punt concertat amb el servei.
 • Les saques es podran treure al carrer just la nit d'abans o el dia concertat  i dins l'horari de recollida que indiqui el servei.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

Gratuït.

Servei

Medi Ambient

 

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic