Ajuntament

Tràmit amb certificat Matrícula Llars d'Infants Municipals.

Whatsapp Correu

Aquest tràmit permet formalitzar la matrícula a les llars d’infants municipals, si l'infant ha estat admès al període de preinscripcions.

Consulteu la llista definitiva d'admessos el 17 de juny al tauler d'anuncis municipal:

Tramitació

Qui el pot demanar?

El pare, mare o tutor/a legal de l'infant que va formalitzar el tràmit de preinscripció.

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT, si fas clic al botó de "Tramitar amb certificat"
  • PRESENCIALMENT, preferentment sol·licitant cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
  • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

    Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Del 17 al 25 de juny de 2024, ambdós inclosos.

Cost?

Els/les alumnes que es matriculin, nascuts al 2023, han d'abonar la taxa estipulada per ingrés a la Llar d'Infants, art.7.1 de l'ordenança fiscal número 14 en concepte d'ingrés a la Llar d'Infants.

Els/les alumnes que es matriculin, nascuts al 2022, quedaran exempts de taxa i matrícula.

Servei

Ensenyament.

Termini màxim per resoldre i notificar

La manca de formalització de la matrícula en termini comportarà la pèrdua de la plaça assignada.

Documentació que cal aportar

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER A TOTES LES SOL·LICITUDS:
  • Formulari 56_1 Domiciliació bancària (quan es faci el tràmi presencial)
  • Formulari 59_1 Sol·licitud Matrícula Llars Infants (quan es faci el tràmit presencial)
  • Carnet de Vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si no teniu caldrà que porteu un Certificat mèdic oficial o el Carnet de Salut de l'infant on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si el/la nen/a no ha estat vacunat/da per indicació mèdica o per altres circumstàncies, caldrà que presenteu certificat mèdic oficial justificatiu.
  • Comprovant de pagament de la taxa de matricula pels alumnes nascuts al 2023: Import 30,05€. (Cal fer constar el concepte Ingrés Llars Infants+Número Expedient+DNI amb lletra).

Podeu fer el pagament de la taxa, per targeta a l'oficina d'atenció a la ciutadania o per transferència bancària al compte de l'ajuntament ES64 2100 8005 3102 0005 5528.

  • Certificat de titularitat del compte bancari o document (rebut, extracte, etc) el qual consti el número de compte i la persona titulat titular.

 

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic