Ajuntament

Tràmit amb certificat Carnet Persona Usuària del Club El Racó de l'Experiència

Whatsapp Correu

Aquest tràmit permet sol·licitar el carnet com a persona usuària dels espais de gent gran del municipi de Viladecavalls, que compleixin els requisits.

Requisits per poder obtenir el carnet:

  • Estar empadronat/da a Viladecavalls.
  • Ser major de 60 anys o tenir un grau de discapacitat de més de 65% i les que tinguin mobilitat reduïda aprovada.

Tramitació

Qui el pot demanar?

La persona interessada o mitjançant persona que actuï en representació.

Per actuar en representació d'una persona física o jurídica caldrà que acrediteu la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. Podeu consultar el tràmit de representació a tercers.

Com es pot demanar?

Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

Gratuït

Servei

Gent Gran

Termini per resoldre i notificar

Immediat. 

 

Documentació que cal aportar

L'ajuntament comprovarà el compliment dels següents requisits:

  • Empadronament al municipi.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LES DADES PERSONALS:

  • Certificat del reconeixement de grau de discapacitat emès per l'òrgan competent, en vigor.(Si s'escau)

 

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Normativa

Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic