Ajuntament

Tràmit amb certificat Certificat Acreditatiu d'actes, resolucions o acords dels òrgans de govern

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet obtenir la certificació expressa d'un acte, resolució o acord dels òrgans de govern de l'Ajuntament de Viladecavalls.

Tramitació

Qui el pot demanar?

La persona interessada o mitjançant persona que actuï en representació.

Per actuar en representació d'una persona física o jurídica caldrà que acrediteu la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. Podeu consultar el tràmit representació a tercers.

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó "Tramitar amb certificat".
  • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

S'aplicarà la taxa estipulada per "Certificats de documents o acords municipals", art.6 de l'ordenança fiscal 11 Taxa per Expedició de Documents Administratius

Mitjans de pagament

Podràs efectuar el pagament de la taxa per qualsevol dels següents mitjans:

• Per transferència bancària al compte de l'Ajuntament ES64 2100 8005 3102 0005 5528, indicant al concepte el codi TR013 seguit del DNI amb lletra del sol·licitant .

   IMPORTANT!  Caldrà fer constar al pagament el concepte TR013 seguit del DNI amb lletra del sol·licitant.

• Mitjançant targeta de crèdit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, només en tràmits presencials.

Recorda que has d'acreditar el pagament de la taxa quan presentis la sol·licitud, que no es tramitarà sense que rebem el comprovant conforme s'ha efectuat.

Servei

Secretaria i Serveis Jurídics

Termini màxim per resoldre i notificar

3 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, amb caràcter general, però pot ser superior segons el contingut de la sol·licitud genèrica, en aplicació de l'article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

Tràmits relacionats


Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic