Ajuntament

Tràmit amb certificat Presentació de documents adreçats a altres administracions

Whatsapp Correu

En compliment de l'article 16.4 de la Llei 39/2015, les persones físiques no obligades a tramitació electrònica, poden presentar escrits, sol·licituds i comunicacions davant del registre electrònic de qualsevol administració pública. 

Si la persona interessada efectua el tràmit electrònicament caldrà que ho presenti directament al registre electrònic de la administració a la qual es dirigeixen.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Les persones físiques no obligades a tramitació electrònica.

IMPORTANT! Les persones jurídiques i col·lectius obligats a tramitar telemàticament hauran de fer el tràmit al registre electrònic de l'administració a la qual es dirigeixen.

Com es pot demanar?

IMPORTANT! 

Et recomanem que comprovis abans si l'administració a la qual vols presentar el tràmit, et permet fer-ho electrònicament. En aquest cas, pots presentar-ho des de casa sense desplaçar-te a cap administració. 

Si has de tramitar presencialment, no oblidis que has de portar la sol·licitud i documentació que et demana l'administració a qui adreces el tràmit complimentada i signada. 

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

Gratuït.

Servei

Atenció a la Ciutadania.

Termini màxim per resoldre i notificar

No hi ha termini, ja que no requereix tramitació ni resolució.

Documentació que cal aportar

Caldrà que aportis una petició adreçada a l'administració a la qual t'adreces.

Els documents que acompanyen la sol·licitud hauran de ser en paper, tamany màxim foli, sense grapes o enquadernació. L'oficina de registre digitalitzarà la documentació i retornarà els documents originals a la persona interessada.

•  Documentació que adjuntes a l'escrit o sol·licitud. 

Aquesta documentació haurà de ser presentada en paper, sense enquadernacions i amb tamany A4, per tal que pugui ser digitalitzada per la nostra oficina d'assistència en matèria de registres. 

En cap cas s'admetrà documentació enquadernada o en altres formats i/o tamanys que no permetin la seva digitalització.

La persona interesada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

Normativa

Sentit del silenci

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Recursos

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic