Ajuntament

Tràmits per perfils

Catàleg de tràmits organitzats per perfils. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació.
A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
Alta com anunciant en mitjans municipals (revista, programa d’activitats, ràdio vila) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Aportar documents a un expedient d'obra pública i planejament Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Aportar documents a un expedient en tràmit Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Autoliquidació de la taxa per llicència d'obres Tràmit informatiu
Informació
Autoliquidació de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) Tràmit informatiu
Informació
Autorització d'ocupació de la via pública per parades temporals. Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Autorització o revocació de l'autorització per a la notificació electrònica Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Autorització per fer foc del 15 de març al 15 d'octubre (Gencat) Tràmit informatiu
Informació
Bonificació IBI per immobles que tinguin instal·lacions d'energia solar fotovoltaica Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Bonificació IBI per immobles que tinguin instal·lacions d'energia solar tèrmica Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Calendari Fiscal 2024 Tràmit informatiu
Informació
Certificat Acreditatiu d'actes, resolucions o acords dels òrgans de govern Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Cita amb càrrec electe o tècnic municipal Tràmit informatiu
Informació
Comunicació de baixa d'activitat (FUE) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats (FUE) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació de dades bancàries a l'Ajuntament Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació de finalització d'obres d'instal·lació d'energia solar fotovoltaica Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació de finalització d'obres en instal·lacions d'energia solar tèrmica Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació d'incidències a la via pública Tràmit informatiu
Informació
Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic (FUE) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat (FUE) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) (FUE) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient (FUE) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia d'obres d'instal·lació i/o modificació d'energia solar tèrmica Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia d'obres per instal·lació i/o modificació d'energia solar fotovoltaica Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Declaració responsable en matèria de salut alimentària (FUE) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Dret d'accés a la Informació Pública Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) Tràmit informatiu
Informació
Incorporació d'ofertes laborals al Servei Local d'Ocupació Tràmit informatiu
Informació
Invitacions de Representants Municipals a Actes Públics Tràmit informatiu
Informació
Justificació de Subvenció en foment a la ocupació i nous Autònoms Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència ambiental Annex II (FUE) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència d'obres per instal·lació i/o modificació d'energia solar fotovoltaica Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència d'obres per instal·lació i/o modificació d'energia solar tèrmica Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència d'ocupació de la via pública per venda de pirotècnia Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
No subjecció a la Taxa d'escombraries per activitats econòmiques (de nova alta) amb gestor de residus privat Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
No subjecció de la Taxa d'escombraries per activitats econòmiques (en funcionament) amb gestor de residus privat Tràmit informatiu
Informació
Presentació de factures de proveïdors Tràmit amb certificat Tràmit informatiu
Informació Tramitar amb certificat
Presentació de pliques i documents relacionats amb els procediments de contractació pública Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Queixes i Suggeriments Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Reclamació de Responsabilitat patrimonial Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Reducció de la Taxa d'escombraries per activitats comercials Tràmit informatiu
Informació
Renúncia o Desistiment Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Representació a tercers Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud de dades de l'estació metereològica local Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud de la targeta de la deixalleria municipal Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud de reutilització de residus de la deixalleria municipal Tràmit informatiu
Informació
Sol·licitud de Subvenció per la contractació de persones aturades del municipi (per empreses, autònoms/es i entitats sense ànim de lucre) Tràmit informatiu
Informació
Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis (FUE) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats (FUE) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic