Ajuntament

Tràmits per temes

Catàleg de tràmits organitzats per temes. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació. A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
Autoliquidació de la taxa per llicència d'obres Tràmit informatiu
Informació
Autoliquidació de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) Tràmit informatiu
Informació
Autoliquidació de taxa per llicència de primera ocupació Tràmit informatiu
Informació
Bonificació IBI per immobles que tinguin instal·lacions d'energia solar fotovoltaica Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Bonificació IBI per immobles que tinguin instal·lacions d'energia solar tèrmica Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Calendari Fiscal 2024 Tràmit informatiu
Informació
Comunicació de finalització d'obres d'instal·lació d'energia solar fotovoltaica Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació de finalització d'obres en instal·lacions d'energia solar tèrmica Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia d'obres d'instal·lació i/o modificació d'energia solar tèrmica Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia d'obres per instal·lació i/o modificació d'energia solar fotovoltaica Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Informe de serveis socials per acreditar risc d'exclusió residencial Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència d'obres per instal·lació i/o modificació d'energia solar fotovoltaica Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència d'obres per instal·lació i/o modificació d'energia solar tèrmica Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Programa d'arranjament d'habitatges per a la Gent Gran Tràmit informatiu
Informació
Reducció fiscal de la Taxa d’escombraries per autocompostatge Tràmit informatiu
Informació
Reducció fiscal de la Taxa d’escombraries per ús de la deixalleria Tràmit informatiu
Informació
Reducció Fiscal de la Taxa d'escombraries per família nombrosa i monoparental Tràmit informatiu
Informació
Reducció Fiscal de la Taxa d'escombraries per persones majors 65 anys, jubilades, vídues Tràmit informatiu
Informació
Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic