Ajuntament

Tràmits per temes

Catàleg de tràmits organitzats per temes. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació. A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
Abonaments i entrades puntuals a la Piscina Municipal Tràmit informatiu
Informació
Ajuts Individuals Menjador Escolar Tràmit informatiu
Informació
Alta al Cens d’animals de companyia Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Alta al Padró Municipal d´habitants procedent d’un altre municipi Tràmit informatiu
Informació
Alta al Padró Municipal d'habitants per naixement Tràmit informatiu
Informació
Alta al Padró Municipal d'habitants per omissió Tràmit informatiu
Informació
Alta al Padró Municipal d'habitants procedents de l'estranger Tràmit informatiu
Informació
Alta al Registre d'Entitats Municipal (REM) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Alta com anunciant en mitjans municipals (revista, programa d’activitats, ràdio vila) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Alta en el Registre Municipal d'Unions Consensuals Tràmit informatiu
Informació
Aportar documentació Justificació de Subvenció de Transport Públic per a Col·lectius específics Tràmit informatiu
Informació
Aportar documents a un expedient d'obra pública i planejament Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Aportar documents a un expedient en tràmit Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Autoliquidació de la taxa per llicència d'obres Tràmit informatiu
Informació
Autoliquidació de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) Tràmit informatiu
Informació
Autoliquidació de taxa per llicència de primera ocupació Tràmit informatiu
Informació
Autorització d'ocupació de la via pública per parades temporals. Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Autorització o revocació de l'autorització per a la notificació electrònica Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Autorització per fer foc del 15 de març al 15 d'octubre (Gencat) Tràmit informatiu
Informació
Baixa al Registre d'Entitats Municipal (REM) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Baixa a les Llars d'Infants Municipals Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Baixa al Padró d´habitants per inscripció indeguda (BII) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Baixa al Padró municipal d'habitants Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Baixa al Registre Municipal d'Unions Consensuals Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Baixa d’inscripció al cens d'animals de companyia Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Bonificació IBI per immobles que tinguin instal·lacions d'energia solar fotovoltaica Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Bonificació IBI per immobles que tinguin instal·lacions d'energia solar tèrmica Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Bonificació Quota Llars d'Infants Municipals Tràmit informatiu
Informació
Bonificacions Fiscals Impost de Béns Immobles per a Famílies Nombroses Tràmit informatiu
Informació
Calendari Fiscal 2024 Tràmit informatiu
Informació
Canvi de Dades Personals al padró municipal d'habitants Tràmit informatiu
Informació
Canvi de Domicili al padró municipal d'habitants Tràmit informatiu
Informació
Canvi de propietari i/o modificació de dades al Cens d’animals de companyia Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Carnet Persona Usuària del Club El Racó de l'Experiència Tràmit informatiu
Informació
Celebració de Matrimoni Civil a l'Ajuntament Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Certificat Acreditatiu d'actes, resolucions o acords dels òrgans de govern Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Certificat Acreditatiu de Serveis Prestats a l'Ajuntament Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Certificat acreditatiu d'Inscripció al Registre Municipal d'Unions Consensuals Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Certificat de convalidació d'estudis de música. Tràmit informatiu
Informació
Certificat d'empadronament Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Certificat d'empadronament amb anterioritat a l’1 de maig de 1996 Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Cessió de la Biotrituradora a veïns i veïnes de Viladecavalls Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Cita amb càrrec electe o tècnic municipal Tràmit informatiu
Informació
Cita Prèvia Renovació o Expedició DNI Tràmit informatiu
Informació
Comunicació de baixa d'activitat (FUE) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats (FUE) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació de dades bancàries a l'Ajuntament Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació de finalització d'obres d'instal·lació d'energia solar fotovoltaica Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació de finalització d'obres en instal·lacions d'energia solar tèrmica Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació de pèrdua d'un animal de companyia Tràmit informatiu
Informació
Comunicació d'incidències a la via pública Tràmit informatiu
Informació
Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic (FUE) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat (FUE) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) (FUE) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient (FUE) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia d'obres d'instal·lació i/o modificació d'energia solar tèrmica Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia d'obres per instal·lació i/o modificació d'energia solar fotovoltaica Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Concurs Cartell de Festa Major Tràmit informatiu
Informació
Confirmació de continuïtat de residència al Padró Municipal d´Habitants Estrangers Comunitaris i/o residents a Espanya (NO ENCSARP) Tràmit informatiu
Informació
Consentiment per a la cessió de dades de padró per a l'expedició de certificats col·lectius Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Consulta i reclamació al Cens Electoral Tràmit informatiu
Informació
Consultar els usos de la targeta de la deixalleria Tràmit informatiu
Informació
Declaració responsable en matèria de salut alimentària (FUE) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Dret d'accés a la Informació Pública Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Impost sobre l'increment del valor del terreny de naturalesa urbana (Plusvàlua) Tràmit informatiu
Informació
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) Tràmit informatiu
Informació
Incorporació d'ofertes laborals al Servei Local d'Ocupació Tràmit informatiu
Informació
Informe de serveis socials per acreditar risc d'exclusió residencial Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Inscripcions Flama del Canigó Tràmit informatiu
Informació
Instància genèrica Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Invitacions de Representants Municipals a Actes Públics Tràmit informatiu
Informació
Justificació de Subvenció en foment a la ocupació i nous Autònoms Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Justificació de Subvenció per entitats sense ànim de lucre Tràmit informatiu
Informació
Llicència ambiental Annex II (FUE) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència d'obres per instal·lació i/o modificació d'energia solar fotovoltaica Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència d'obres per instal·lació i/o modificació d'energia solar tèrmica Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència d'ocupació de la via pública per venda de pirotècnia Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència per a la tinença i/o conducció d’animals perillosos (obtenció i/o renovació) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
LOPD, Dret a la Portabilitat Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
LOPD, Dret d'Accés Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
LOPD, Dret de Limitació Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
LOPD, Dret de Rectificació Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
LOPD, Dret de Supressió Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
LOPD, Dret d'Oposició Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Matrícula Escola de Música Municipal Pau Casals Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Matrícula Llars d'Infants Municipals. Tràmit informatiu Impresos
Informació
Modificació de dades al Registre d'Entitats Municipal (REM) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Modificació de dades al Registre Municipal d'Unions Consensuals Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
No subjecció a la Taxa d'escombraries per activitats econòmiques (de nova alta) amb gestor de residus privat Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
No subjecció de la Taxa d'escombraries per activitats econòmiques (en funcionament) amb gestor de residus privat Tràmit informatiu
Informació
Participació a la Cavalcada de Reis Tràmit informatiu
Informació
Participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Preenscripció Cursets Natació a la Piscina Municipal Tràmit informatiu
Informació
Preinscripció Llars d’Infants Municipals Tràmit informatiu Impresos
Informació
Presentació de documents adreçats a altres administracions Tràmit informatiu
Informació
Presentació de factures de proveïdors Tràmit amb certificat Tràmit informatiu
Informació Tramitar amb certificat
Presentació de pliques i documents relacionats amb els procediments de contractació pública Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Programa d'arranjament d'habitatges per a la Gent Gran Tràmit informatiu
Informació
Queixes i Suggeriments Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Reclamació de Responsabilitat patrimonial Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Reclamació o denúncia de consum Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Recollida Porta a Porta de mobles i trastos voluminosos Tràmit informatiu
Informació
Recollida Porta a Porta de restes de poda vegetal amb servei concertat Tràmit informatiu
Informació
Reducció de la Taxa d'escombraries per activitats comercials Tràmit informatiu
Informació
Reducció fiscal de la Taxa d’escombraries per autocompostatge Tràmit informatiu
Informació
Reducció fiscal de la Taxa d’escombraries per ús de la deixalleria Tràmit informatiu
Informació
Reducció Fiscal de la Taxa d'escombraries per família nombrosa i monoparental Tràmit informatiu
Informació
Reducció Fiscal de la Taxa d'escombraries per persones majors 65 anys, jubilades, vídues Tràmit informatiu
Informació
Renovació al Padró Municipal d'Habitants Estrangers NO Comunitaris sense autorització de residència permanent (ENCSARP) Tràmit informatiu
Informació
Renovació o Expedició DNI Persones sense mobilitat Tràmit informatiu
Informació
Renúncia de Drets Funeraris Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Renúncia o Desistiment Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Representació a tercers Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitar l'autorització excepcional per a cremes de restes silvícoles i agrícoles per motius fitosanitaris o de prevenció d'incendis Tràmit informatiu
Informació
Sol·licitud Alta/ Baixa de la Prestació Servei Menjador Llars Infants Municipals Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud de Certificat IdCAT Tràmit informatiu
Informació
Sol·licitud de Certificat IdCAT Mòbil Tràmit informatiu
Informació
Sol·licitud de dades de l'estació metereològica local Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud de domiciliació bancària rebuts de l'Ajuntament Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud de la targeta de la deixalleria municipal Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud de llicència d'armes d'aire comprimit Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud de reutilització de residus de la deixalleria municipal Tràmit informatiu
Informació
Sol·licitud de Subvenció activitats extraescolars menors de 3 a 16 anys Tràmit informatiu Impresos
Informació
Sol·licitud de Subvenció de Transport Públic per a Col·lectius específics Tràmit informatiu Impresos
Informació
Sol·licitud de Subvenció en Casals d'Estiu menors de 3 a 16 anys Tràmit informatiu Impresos
Informació
Sol·licitud de Subvenció en foment a l'ocupació (alta per a nous autònoms) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud de Subvenció per a l'ús de Transport Adaptat Tràmit informatiu Impresos
Informació
Sol·licitud de Subvenció per entitats sense ànim de lucre Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat
Informació Tramitar Tramitar amb certificat
Sol·licitud de Subvenció per la contractació de persones aturades del municipi (per empreses, autònoms/es i entitats sense ànim de lucre) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud descompte Taxa Prestació Servei Menjador Llars Infants Municipals Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud d'inscripció a les activitats de Gent Gran Tràmit informatiu
Informació
Sol·licitud d'inscripció al Servei Local d'Ocupació Tràmit informatiu
Informació
Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis (FUE) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats (FUE) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Subvencions de Suport a l'escolaritat Tràmit informatiu Impresos
Informació
Subvencions per al pagament de les despeses bàsiques de la llar Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Volant d'empadronament Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic