Ajuntament

Tràmit amb certificat Representació a tercers

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet comunicar a l'ajuntament de Viladecavalls, l'actuació en representació fer efectuar un tràmit, d'acord a l'article 5 de la Llei 39/2015,d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Recorda que cal acreditar la representació per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets. Per la resta de tràmits la representació es presumeix.

Tramitació

Qui el pot demanar?

    Qualsevol persona que vulgui efectuar un tràmit en representació.

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó "Tramitar amb certificat".
  • PRESENCIALMENT, preferentment sol·licitant cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) 
  • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015. 

    Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

    Durant tot l'any. 

Cost?

    Gratuït.

Servei

    Atenció a la Ciutadania.

Termini màxim per resoldre i notificar

    No hi ha termini, ja que no requereix tramitació ni resolució.

Documentació que cal aportar

En cas de persones físiques: autorització d'atorgament de representació, degudament emplenat i signat pels interessats (persona representada i persona representant), adjuntant còpia dels respectius documents d'identitat.

En cas de persones jurídiques representades per persona física: escriptura de poders que faculta al representant per actuar en nom de la societat, adjuntant el document d'identitat del representant i CIF de la societat.

En cas de Comunitats de Propietaris o entitats, caldrà aportar l'acta de nomenament del president o administrador de la comunitat o entitat, amb còpia del seu document d'identitat i del CIF de la comunitat o entitat.

 

Normativa

Sentit del silenci

El silenci administratiu no opera en les declaracions responsables i comunicacions prèvies ja que no requereixen l'adopció d'una resolució per part de l'administració i permeten el reconeixement o exercici d'un dret o bé l'inici d'una activitat, des del dia de la seva presentació, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguin atribuïdes les administracions públiques.

Recursos

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Tràmits relacionats


Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic