Ajuntament

Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Representació a tercers

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet comunicar a l'ajuntament de Viladecavalls, l'actuació en representació fer efectuar un tràmit, d'acord a l'article 5 de la Llei 39/2015,d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 
Recorda que cal acreditar la representació per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets. Per la resta de tràmits la representació es presumeix.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona que vulgui efectuar un tràmit en representació.

Com es pot demanar?

TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó "Tramitar".

Per tramitar telemàticament caldrà que disposis de certificat electrònic. Si no en tens, i vols fer-ho, consulta el tràmit Sol·licitud de Certificat IdCat mòbil . Només necesssites DNI, targeta sanitària i màxim 5 minuts del teu temps.

PRESENCIALMENT a Oficina d'atenció al ciutadà OAC Per efectuar el tràmit de forma presencial a qualsevol oficina, és imprescindible demanar cita prèvia a cita prèvia o per telèfon al 93 788 71 41. En tràmits presencials caldrà que t’identifiquis mitjançant DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent amb fotografia.

ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015. Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes enllaç.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any. 

Cost?

Gratuït.

Servei

Atenció al Ciutadà

Termini màxim per resoldre i notificar

No hi ha termini, ja que no requereix tramitació ni resolució.

Documentació que cal aportar

En cas de persones físiques: autorització d'atorgament de representació, degudament emplenat i signat pels interessats (persona representada i persona representant), adjuntant còpia dels respectius documents d'identitat.

En cas de persones jurídiques representades per persona física: escriptura de poders que faculta al representant per actuar en nom de la societat, adjuntant el document d'identitat del representant i CIF de la societat.

En cas de Comunitats de Propietaris o entitats, caldrà aportar l'acta de nomenament del president o administrador de la comunitat o entitat, amb còpia del seu document d'identitat i del CIF de la comunitat o entitat.

 

Normativa

Sentit del silenci

El silenci administratiu no opera en les declaracions responsables i comunicacions prèvies ja que no requereixen l'adopció d'una resolució per part de l'administració i permeten el reconeixement o exercici d'un dret o bé l'inici d'una activitat, des del dia de la seva presentació, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguin atribuïdes les administracions públiques.

Recursos

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Tràmits relacionats


Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic